ALKOHOL SŁOWA KLUCZE

W tym dziale przedstawiamy podstawowe pojęcia dotyczące alkoholu. PRZECZYTAJ WIĘCEJ >>

ALKOHOL PRAWO

Kluczowym dokumentem definiującym politykę wobec alkoholu jest Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (z późn. zm.). Ustawa definiuje m.in. zasady sprzedaży napojów alkoholowych, kwestię ich promocji i reklamy oraz cele i zadania Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. PRZECZYTAJ WIĘCEJ >>

ALKOHOL ZDROWIE

Alkohol jest na trzecim miejscu wśród czynników ryzyka dla zdrowia populacji. Według Światowej Organizacji Zdrowia bardziej niebezpieczne są tylko papierosy i nadciśnienie. Ok. 12% mężczyzn i 2% kobiet rocznie umiera przedwcześnie lub boryka się z problemami zdrowotnymi z powodu alkoholu. Tylko w Europie przyczynia się on do ok. 195 tys. zgonów w ciągu roku. PRZECZYTAJ WIĘCEJ >>

ALKOHOL GOSPODARKA

Ponad 10 miliardów złotych wpłynęło do budżetu w 2014 roku z podatku akcyzowego od alkoholu. Najwięcej dochodów generuje sprzedaż alkoholu etylowego, choć była ona znacznie niższa, niż prognozowano. Wszystko za sprawą podwyżki wysokości akcyzy.PRZECZYTAJ WIĘCEJ >>

ALKOHOL POLACY I ALKOHOL

Alkohol spożywa ponad 80% dorosłych Polaków. Pijemy coraz więcej – w 2013 r. średnie spożycie 100-proc. alkoholu w przeliczeniu na mieszkańca wyniosło 9,67 l. Dwadzieścia lat wcześniej było to 6,52 l. Zdaniem naukowców wódka i inne wyroby alkoholowe stają się powoli towarem codziennego użytku! PRZECZYTAJ WIĘCEJ >>