Kontrowersje wokół unijnej dyrektywy tytoniowej

Kategorie: Regulacje.

Nowa dyrektywa tytoniowa, uchwalona w kwietniu 2014 r., reguluje kwestie związane z produkcją i sprzedażą wyrobów tytoniowych oraz wyrobów powiązanych. Ustanawia nowe przepisy dotyczące papierosów, tytoniu do samodzielnego skręcania, a także m.in. wyrobów tytoniowych bezdymnych i papierosów elektronicznych. Państwa członkowskie UE mają obowiązek implementować przepisy dyrektywy do maja 2016 r.
Czytaj dalej

Nowa dyrektywa tytoniowa. Co zmienia się w przepisach?

Kategorie: Regulacje.

W lutym 2014 r. Parlament Europejski zatwierdził nową unijną dyrektywę w sprawie wyrobów tytoniowych. Aby uzasadnić zmianę przepisów, podnoszono argumenty natury gospodarczej i zdrowotnej: „Głównym celem zmiany dyrektywy jest poprawa funkcjonowania unijnego rynku wewnętrznego wyrobów tytoniowych przy jednoczesnym zapewnieniu wysokiego poziomu ochrony zdrowia publicznego”1. Impulsem do stworzenia dyrektywy były m.in. nowe wyniki badań dotyczących ostrzeżeń zdrowotnych na opakowaniach papierosów, pojawienie się na rynku nowych produktów (np. e-papierosów) i znaczące zróżnicowanie rozwiązań regulacyjnych w krajach UE. Podkreślono, że najbardziej przekonującym argumentem za zaostrzeniem przepisów jest szkodliwy wpływ wyrobów tytoniowych na zdrowie publiczne.
Czytaj dalej

Kontrowersje wokół reklamy papierosów

Kategorie: Regulacje.

Art. 8 ustawy z 1995 r. wprowadzał zakaz reklamowania i promocji wyrobów tytoniowych, rekwizytów tytoniowych i produktów imitujących wyroby lub rekwizyty tytoniowe oraz symboli związanych z używaniem tytoniu w telewizji, radiu i kinach, prasie dziecięcej i młodzieżowej, zakładach opieki zdrowotnej, placówkach kulturalno-oświatowych, szkołach wyższych i obiektach sportowo-rekreacyjnych. W kolejnych latach przepisy były zaostrzane. Do katalogu określonego w 1995 r. dodano w szczególności prasę każdego rodzaju, plakaty (w tym wielkoformatowe) i środki usług informatycznych. Niedozwolone stało się również eksponowanie w punktach sprzedaży przedmiotów imitujących opakowania wyrobów tytoniowych. Choć wydaje się, że obecnie obowiązujące przepisy w zasadzie uniemożliwiają jakiekolwiek działania marketingowe koncernów tytoniowych, obserwatorzy nierzadko zwracają uwagę na omijanie zakazu. Jako główny problem wskazuje się promowanie papierosów w punktach sprzedaży i podczas imprez masowych – w zamian za zakup papierosów uczestnicy otrzymują gadżet w postaci zapalniczki, dodatkową, darmową paczkę itp.1
Czytaj dalej

Kontrowersje wokół zakazu palenia w miejscach publicznych

Kategorie: Regulacje.

W kwietniu 2010 r. znowelizowano polską ustawę tytoniową – rozszerzono katalog miejsc, w których obowiązuje zakaz palenia. Obecnie palenie wyrobów tytoniowych jest zabronione na terenie podmiotów leczniczych, w szkołach i uczelniach, jednostkach pomocy społecznej, zakładach pracy, obiektach kultury i wypoczynku przeznaczonych do użytku publicznego, lokalach gastronomiczno-rozrywkowych, środkach transportu publicznego i obiektach służących obsłudze podróżnych, na przystankach, w obiektach sportowych, miejscach zabaw dzieci i wszelkich ogólnie dostępnych pomieszczeniach.
Czytaj dalej

Kontrowersje wokół reklamy alkoholu

Kategorie: Regulacje.

„Browary wydają na reklamy blisko 400 mln zł rocznie – zwracał uwagę w styczniu 2015 r. dyrektor PARPA. – To ogromny przemysł, którego nie da się wprost zrównoważyć nawet najlepszymi działaniami profilaktycznymi. Dlatego prawo powinno być bardziej restrykcyjne w tej kwestii”1.
Czytaj dalej

Nowa dyrektywa tytoniowa. Zmiany i wyzwania

Kategorie: Regulacje.

W kwietniu 2014 r. uchwalona została nowa unijna dyrektywa tytoniowa – kluczowy dokument, który reguluje kwestie związane z produkcją i sprzedażą wyrobów tytoniowych (oraz wyrobów powiązanych). Dyrektywa ustanawia nowe przepisy dotyczące papierosów, tytoniu do samodzielnego skręcania, a także m.in. wyrobów tytoniowych bezdymnych i papierosów elektronicznych. Państwa członkowskie UE mają obowiązek implementować przepisy dyrektywy do maja 2016 r.
Czytaj dalej