Czy alkoholika można zmuszać do leczenia?

Kategorie: Strategie.

Wbrew dość powszechnemu przekonaniu polskie prawo nie przewiduje przymusowego leczenia osób uzależnionych od alkoholu. Istnieje procedura zobowiązania do podjęcia leczenia odwykowego, nie jest to jednak przymus, ale – jak podkreśla PARPA – ograniczenie zasady dobrowolności poddania się terapii.
Czytaj dalej

Dostępność alkoholu w Polsce

Kategorie: Strategie.

Czy mamy w Polsce za dużo sklepów z alkoholem? Zdaniem PARPA sytuacja, w której alkohol da się kupić wszędzie i o każdej porze, nie jest korzystna. Zgodnie z ustawą gminy mogą ograniczać fizyczną dostępność alkoholu przez obniżanie limitu sprzedających go sklepów i lokali gastronomicznych. Ustawodawca zastrzegł, że liczba takich punktów i ich usytuowanie powinny być dostosowane do potrzeb ograniczania dostępności alkoholu.
Czytaj dalej

Podatek akcyzowy od tytoniu

Kategorie: Strategie.

Wyroby tytoniowe to drugie (po paliwach) źródło dochodów z podatku akcyzowego – w praktyce przynoszące ok. 8% wszystkich krajowych wpływów podatkowych. W ostatnich 10 latach akcyza od paczki papierosów wzrosła o ok. 200%. Obecnie podatki (akcyza i VAT) to mniej więcej 85% ceny paczki – podaje PricewaterhouseCoopers1.
Czytaj dalej

Podatek akcyzowy od alkoholu

Kategorie: Strategie.

Relatywny koszt alkoholu w stosunku do innych artykułów jest coraz niższy. Liczba butelek wódki, jaką możemy kupić za przeciętną pensję, cały czas rośnie – zwraca uwagę PARPA1. Według Agencji dostępność ekonomiczna alkoholu, w dużej mierze kształtowana przez wysokość akcyzy, powinna odpowiadać na zmiany średnich wynagrodzeń w Polsce. Ministerstwo Zdrowia niezmiennie stoi na stanowisku, że prowadzenie odpowiedniej polityki podatkowej jest jednym z podstawowych narzędzi służących ograniczaniu szkód powodowanych przez alkohol, a co za tym idzie – poprawie zdrowia populacji2. To szczególne narzędzie polityki zdrowotnej, jakim jest akcyza od alkoholu, znajduje się jednak nie w rękach resortu zdrowia, ale Ministerstwa Finansów.
Czytaj dalej

Tytoń. Strategie ograniczania szkód

Kategorie: Strategie.

Jedynym sposobem na uniknięcie negatywnych konsekwencji zdrowotnych powodowanych przez tytoń jest rzucenie palenia – przekonują eksperci. W politykach publicznych dotyczących tytoniu od lat dominuje strategia oparta na nakłanianiu do zaprzestania palenia w przypadku palaczy oraz zapobieganiu sięgania po papierosy przez osoby, które nigdy nie paliły. Coraz częściej zwraca się uwagę na grupę palaczy, którzy mimo wielu prób nie są w stanie zerwać z nałogiem. Zdaniem niektórych badaczy strategia ograniczania szkód powodowanych przez palenie tytoniu może uzupełniać główny kierunek polityki państwa, jakim jest promowanie abstynencji.
Czytaj dalej

Alkohol. Strategie ograniczania szkód

Kategorie: Strategie.

Strategia ograniczania szkód w przypadku alkoholu jest uważana za bardziej pragmatyczną niż podejścia ukierunkowane na promowanie abstynencji lub prohibicji. Większość szkód alkoholowych dotyczy bowiem konsekwencji tzw. picia ryzykownego i szkodliwego, a nie uzależnienia od alkoholu.
Czytaj dalej