„Alkohol i papierosy. Przemysł, państwo, polityki publiczne”

„Alkohol i papierosy. Przemysł, państwo, polityki publiczne” to zbiór wywiadów z kilkunastoma ekspertami, którzy omawiają różne aspekty polityki wobec używek. Książka została wydana w 2016 r. przez Instytut Łukasiewicza, organizację pozarządową działającą na rzecz promocji zdrowia publicznego.

Jak wskazują badania, aż 2,5 mln Polaków pije szkodliwie, niemal co czwarty pali papierosy. Sektor zdrowia publicznego postuluje ograniczenie fizycznej i ekonomicznej dostępności używek. Jednocześnie przychody z akcyzy od alkoholu i tytoniu stanowią ważny element budżetu państwa. Wielu obserwatorów uważa ponadto, że zaostrzanie zakazów ogranicza wolność obywateli, którzy chcą korzystać z legalnych produktów.

Czy istnieje możliwość wypracowania spójnych rozwiązań, uwzględniających rozbieżne perspektywy? W jakim kierunku powinny ewoluować polityki publiczne wobec alkoholu i papierosów? Próbą poszukiwania odpowiedzi na te pytania są rozmowy z ekspertami: reprezentantami administracji publicznej, świata nauki, medycyny i organizacji pozarządowych. Książka prezentuje różne punkty widzenia i opowiada o napięciach zachodzących w trakcie programowania polityk publicznych.

W części poświęconej alkoholowi Maciej Zdziarski rozmawia z przedstawicielami Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Instytutu Psychiatrii i Neurologii. Eksperci przedstawiają różne stanowiska wobec lecznictwa odwykowego oraz poglądy na temat poziomu regulacji i interwencji państwa. Zwracają uwagę na różne problemy i paradoksy, m.in. dotyczące gęstości punktów sprzedaży alkoholu.

Rozmowy w drugiej części, poświęcone papierosom, pozwalają przyjrzeć się ewolucji polskiej polityki wobec tytoniu. O ile w przypadku alkoholu model decyzyjny jest rozproszony, oparty na samorządach lokalnych, o tyle politykę wobec tytoniu od lat programowano na poziomie centralnym, zaostrzając przepisy (np. poprzez wprowadzenie zakazu palenia w miejscach publicznych).

Adresatami książki są uczestnicy debaty publicznej: osoby odpowiedzialne za politykę społeczną, parlamentarzyści, naukowcy, przedstawiciele organizacji branżowych, dziennikarze i komentatorzy.

Autorem wywiadów jest Maciej Zdziarski, prezes Instytutu Łukasiewicza, dziennikarz. W l. 2007-2010 prowadził „Kwadrans po ósmej” i „Rozmowę dnia” (2007–2010), był autorem wywiadów m.in. z Prezydentem RP Lechem Kaczyńskim. Publikował na łamach „Rzeczpospolitej”, przygotowywał wydawnictwa książkowe dla Archidiecezji Łódzkiej i Diecezji Opolskiej. Były redaktor naczelny „Świata Problemów” (2009–2010), współtwórca Krakowskiej Akademii Profilaktyki (od 2009), szef kampanii społecznych „Postaw na rodzinę!” i „Przeciw pijanym kierowcom”.


Kontakt z wydawcą książki „Alkohol i papierosy. Przemysł, państwo, polityki publiczne”:
Fundacja Instytut Łukasiewicza
ul. Jaskółcza 4/1, 30-105 Kraków
tel.: 12 340 93 70
fax: 12 340 93 71
e-mail: info@instytutlukasiewicza.pl
www.instytutlukasiewicza.pl