O projekcie

W jakim kierunku powinny ewoluować polityki publiczne, aby harmonizować cele zdrowotne, interesy budżetu, a także inne wartości podnoszone w debacie publicznej: wolność gospodarczą i prawa jednostki do decydowania o swoim życiu? Obserwatorium Instytutu Łukasiewicza www.alkoholipapierosy.pl jest próbą poszukiwania odpowiedzi na te pytania.

Obserwatorium jako baza wiedzy i miejsce debaty publicznej powstało przy okazji prac nad publikacją Alkohol i papierosy. Przemysł, państwo, polityki publiczne. Na stronie znajdują się podstawowe informacje na temat różnych aspektów polityki wobec używek – zdrowia publicznego, prawa i gospodarki. Prezentujemy dane statystyczne i wyniki badań.

W części poświęconej debacie relacjonujemy aktualną dyskusję na temat strategii w polityce wobec używek i na temat projektów regulacji. Strona, na bieżąco aktualizowana, zawiera doniesienia z ważnych konferencji (krajowych i zagranicznych), informacje o wynikach badań, omówienia raportów i publikacji itp.

Mamy nadzieję, że obserwatorium stanie się użytecznym narzędziem dla wszystkich zainteresowanych polityką państwa wobec używek: przedstawicieli administracji publicznej, świata nauki i organizacji branżowych. Zapraszamy do dyskusji!