PAPIEROSY SŁOWA KLUCZE

W tym dziale przedstawiamy podstawowe pojęcia dotyczące papierosów. PRZECZYTAJ WIĘCEJ >>

PAPIEROSY PRAWO

Kluczowym dokumentem definiującym politykę wobec tytoniu jest Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. Ustawa definiuje m.in. ograniczenia dotyczące miejsc, gdzie zakazane jest palenie wyrobów tytoniowych, a także zasady ich sprzedaży, reklamowania i promocji. PRZECZYTAJ WIĘCEJ >>

PAPIEROSY ZDROWIE

Co roku z powodu chorób spowodowanych paleniem tytoniu w Polsce umiera 67 tys. osób. To tak, jakby co roku znikało jedno miasto wielkości Inowrocławia. Aż 27% Polaków jest uzależnionych od tytoniu, a palenie jest jedną z czołowych przyczyn przedwczesnej umieralności w naszym kraju. PRZECZYTAJ WIĘCEJ >>

PAPIEROSY GOSPODARKA

Dochody z podatku akcyzowego od wyrobów tytoniowych wyniosły w 2014 roku 17,9 mld zł – były aż o 6,3% niższe, niż prognozowano i mniejsze, niż w 2013 roku. Akcyza na wyroby tytoniowe to drugie, po paliwach, źródło dochodów akcyzy – w praktyce to ok. 8% całości krajowych wpływów podatkowych. W ciągu ostatnich 10 lat akcyza od paczki papierosów wzrosła o ok. 200%. PRZECZYTAJ WIĘCEJ >>

PAPIEROSY POLACY I TYTOŃ

Papierosy pali 27% Polaków (31% mężczyzn i 24% kobiet). Po wyroby tytoniowe sięgają nie tylko dorośli. Z przeprowadzonego w 2009 roku w województwie mazowieckim Globalnego Sondażu dotyczącego Palenia Tytoniu przez Młodzież (Global Youth Tobacco Survey, GYTS) wynika, że  papierosy pali 18,7% młodzieży w wieku 13–15 lat (w tym 5,6% chłopców i 7,4% dziewcząt regularnie). PRZECZYTAJ WIĘCEJ >>