Polacy piją rzadziej, ale w dużych ilościach. Nowe badania

Mimo radykalnej zmiany struktury spożycia, Polska mieści się w grupie krajów, gdzie jednorazowo pije się najwięcej, a częstotliwość picia jest stosunkowo mniejsza – takie wnioski płyną z najnowszych badań opublikowanych przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. PARPA podsumowała właśnie europejski projekt „Wspólne Działania na Rzecz Redukcji Szkód Powodowanych przez Alkohol” (RAHRA).

Zdaniem autorów raportu, w Europie wciąż występuje duże zróżnicowanie jeśli chodzi o wzory picia. Proporcja osób potwierdzających ryzykowne picie przynajmniej raz w ciągu ostatnich 12 miesięcy, waha się od 60% w krajach Europy północnej (kraje Nordyckie, Litwa, Wielka Brytania), do ok. 10% w Portugalii i we Włoszech. Polska lokuje się w środku stawki (ok. 40%).

Badacze zauważają, że choć na północy i wschodzie Europy piwo zaczęło dominować w spożyciu alkoholu, ilość wypijanego jednorazowo alkoholu jest wyraźnie
większa niż na południu Europy. Obok Bułgarii, Rumunii, Litwy, Estonii, Francji oraz Hiszpanii, udział wódki w spożyciu należy w Polsce do największych w Europie.

Źródło: PARPA