Skład substancji szkodliwych powróci na opakowania papierosów?

Grupa senatorów zapowiada propozycję nowelizacji przepisów dotyczących wyglądu paczek papierosów. Chodzi o to, by znalazły się na nich informacje o zawartości substancji smolistych, nikotyny i tlenku węgla. Opisy składu substancji chemicznych miałyby towarzyszyć ostrzeżeniom słowno-obrazkowym, które obecnie znajdują się na opakowaniach.

Senatorowie zwracają uwagę, że w przypadku napojów alkoholowych na butelkach czy puszkach podawana jest informacja o procentowej zawartości alkoholu. Ich zdaniem podobne opisy powinny zostać umieszczone na wyrobach tytoniowych. Zmianie polskiej ustawy tytoniowej mogłaby towarzyszyć nowelizacja prawa unijnego.

Źródło: rp.pl