Używki, zdrowie i nauka: debata o wyzwaniach i rekomendacjach dla polityki wobec tytoniu

Jakie są najskuteczniejsze modele profilaktyki, realizowane w Polsce i na świecie? Jakie są szanse i wyzwania związane z nowymi produktami dla palaczy: e-papierosami i bezdymnymi wyrobami tytoniowymi, których status reguluje znowelizowana ustawa tytoniowa? Czy Narodowy Program Zdrowia pozwoli na znaczące ograniczenie problemu palenia? Odpowiedzi na te pytania poszukają uczestnicy debaty organizowanej 20 września przez Instytut Łukasiewicza i Instytut Medycyny Pracy w partnerstwie z Głównym Inspektoratem Sanitarnym.

Zaproszenie do udziału w debacie przyjęli:

 • Marek Posobkiewicz, Główny Inspektor Sanitarny
 • Grzegorz Hudzik, Zastępca Głównego Inspektora Sanitarnego
 • Aleksandra Lusawa, Dyrektor Departamentu Promocji Zdrowia, Biostatystyki i Analiz GIS
 • Dariusz Poznański, Zastępca Dyrektora Departamentu Zdrowia Publicznego w Ministerstwie Zdrowia
 • prof. dr hab. med. Konrad Rydzyński, Dyrektor Instytutu Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera
 • prof. dr hab. med. Wojciech Hanke, Zastępca Dyrektora Instytutu Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera, konsultant krajowy w dziedzinie zdrowia środowiskowego
 • prof. dr hab. med. Kazimierz Roszkowski-Śliż, Dyrektor Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc, kierownik III Kliniki Chorób Płuc IGiChP w Warszawie, przewodniczący Rady Naukowej przy Ministrze Zdrowia
 • dr hab. med. Piotr Jankowski, prof. UJ, adiunkt I Kliniki Kardiologii i Elektrokardiologii Interwencyjnej oraz Nadciśnienia Tętniczego Collegium Medicum UJ, przewodniczący Komisji Promocji Zdrowia Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego
 • dr med. Jakub Gierczyński, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny
 • dr Krzysztof Puchalski, Krajowe Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy
 • Szymon Chrostowski, Prezes Zarządu Fundacji „Wygrajmy Zdrowie” oraz Zarządu Polskiej Koalicji Organizacji Pacjentów Onkologicznych
 • Tomasz Latos, Poseł na Sejm RP, wiceprzewodniczący sejmowej Komisji Zdrowia

Efektem dyskusji będzie raport – podsumowanie stanowisk i opinii, określenie głównych punktów dyskusji, wyzwań i rekomendacji. Sprawozdanie roześlemy do grona ok. 100 ekspertów i liderów opinii w dziedzinie zdrowia publicznego. W pakiecie z raportami roześlemy także wywiady przeprowadzone przez Instytut Łukasiewicza z zagranicznymi przedstawicielami środowiska zdrowia publicznego. W ten sposób zapewnimy wszechstronne ujęcie tematu z uwzględnieniem perspektywy międzynarodowej.

Instytut Łukasiewicza specjalizuje się w działalności informacyjno-edukacyjnej z zakresu polityki wobec używek i polityki senioralnej, współpracując z uznanymi autorytetami medycznymi. Fundacja prowadzi kampanie z udziałem prestiżowych partnerów ze środowiska zdrowia publicznego. W ostatnich latach efektem działalności Instytutu są dziesiątki publikacji popularyzatorskich – książek, gazet, materiałów edukacyjnych poświęconych zdrowiu i profilaktyce, a także wiele zrealizowanych debat z udziałem ekspertów.